Utbildning och projekt

Mycket av det material vi använder finns på den utbildningsportal som Närradions riksorganisation (NRO) konstruerat.

EU-projekt: MILES

Radio Kärnan har deltagit i ett projekt under Erasmus+, kallat MILES (Media and Information Litteracy – Evaluation and Strategies). Projektet syftar till att ta fram goda exempel på hur närradio och lokal-TV kan främja medieförståelse och informationskritik Europa.

Förutom Radio Kärnan, medverkar Civilradio (Budapest, Ungern), Radio ARA (Luxemburg), Bradford Community Broadcasting (Bradford, Storbritannien), NearFM (Dublin, Irland), Teleduca (Barcelona, Spanien), COMMIT (Wien, Österrike) och europaorganisationen Community Media Forum Europe i projektet.

Mer information om projektet finns att läsa hos COMMIT som samordnar projektet. Läs mer om andra EU-projekt på EST databasen.

EU-projekt: Forgotten memory

Radio Kärnan har deltagit i ett Gruntvig-projekt kallat Forgotten Memories. Ett projekt som forskar i den bortglömda historien. I projektet ingår en serie radioprogram under rubriken Forgotten Memory.

Vi har valt att intervjua och få berättat händelser ur Ragnar Erikssons liv. Född 1913 verksam inom flygindustri, död 2013. Ragnar Eriksson var verksam under 30-talet och till mitten av 40-talet inom krigsindustrin i Sverige, men med en stark bindning till svensk arbetarrörelse och som kulturarbetare och skribent, Ragnar var inkallad under krigsåren på platser där krigsrisken syntes som störst, gränsen till Norge Charlottenberg, där även civil olydnad utfördes i form av hjälp till flyktingar från det ockuperade Norge.

Mer information finns på projektets webbplats. Läs mer om andra EU-projekt på EST-databasen.