Information

Radio Kärnan är en ideell förening vars syfte är att sända närradio. Vi hjälper privatpersoner och ideella organisationer att producera och sända program om de ämnen de tycker saknas i andra medier.

Föreningens Ingvar Björnlund är sekreterare och Bernt Svensson är kassör. Filip Bengtsson arbetar med projekt.