Information

Radio Kärnan är en ideell förening vars syfte är att sända närradio. Vi hjälper privatpersoner och ideella organisationer att producera och sända program om de ämnen de tycker saknas i andra medier.

Filip Bengtsson är ordförande i föreningen, Ingvar Björnlund är sekreterare och Bernt Svensson är kassör.